Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: Työllisyysaste ei nouse nuoria ja opiskelijoita kepittämällä

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt: Työllisyysaste ei nouse nuoria ja opiskelijoita kepittämällä

Kannanotto 28.2.2013 Opiskelijajärjestöt vaativat hallituspuolueilta hallitusohjelman puolivälineuvotteluista toimenpiteitä työurien pidentämiseksi etenkin keskeltä. Opiskelijoihin kohdistuva paine ei pelasta työuria, sillä opintoaikojen lyhentämisellä on kokonaisuuden kannalta vain marginaalinen vaikutus. Sen sijaan 30–44-vuotiaiden työllisyysasteen laahaaminen usealla prosenttiyksiköllä edellistä lamaa edeltävästä ajasta (1) on taloudellisen huoltosuhteen kannalta kestämätöntä. Yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä hallituksen tulisi huolehtia siitä, että kaikki voivat osallistua […]

Lue lisää...

Kannanotto: Valtionosuudet on jatkossakin myönnettävä suoraan ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjille

Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että toisen asteen koulutuksen valtionosuudet myönnetään jatkossakin koulutuksen järjestäjille, ei kunnille. Selvitysmies Arno Miettisen tänään julkistetussa ehdotuksessa toisen asteen koulutuksen valtionosuusrahoitus on jätetty auki ja asia esitetään selvitettäväksi. Yhtenä vaihtoehtona selvityshenkilö ehdottaa toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän siirtämistä ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään. Järjestöt muistuttavat, että nykyisen hallitusohjelman mukaan ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen rahoitus […]

Lue lisää...

Kannanotto: Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset syövät nuorisotakuun uskottavuutta

Kannanotto (julkaistavissa heti) 6.2.2013 Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry.: Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset syövät nuorisotakuun uskottavuutta Ammatillisia opiskelijoita edustava Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. on erittäin huolissaan ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksista. Jopa 7000 ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa aiotaan vähentää vuoteen 2016 mennessä peruskoulun päättävien ikäluokkien kokoon vedoten. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat uhka myös erityisammattikouluille, jotka […]

Lue lisää...