Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan

Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Eläkejärjestelmän on joustettava työkyvyn mukaan

Kannanotto 19.8.2014 Sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat, että meneillään olevissa työeläkeneuvotteluissa muistetaan rakenteellisten muutosten lisäksi myös työelämän laatua parantavat toimenpiteet. Keskeisin keino pidentää työuria on se, että työelämä joustaa työkyvyn ja työssä jaksamisen mukaan. Uuden eläkeratkaisun tulee edelleen ottaa huomioon yksilölliset erot ihmisten työurissa ja mahdollistaa eläkkeelle jääminen joustavasti. Eläkeiän alarajan nostamisesta ei saa tulla […]

Lue lisää...