OSKUn jäsenyys opiskelijakunnille

Opiskelijakunnat ja OSKUn jäsenyys

OSKUn opiskelijakuntajäsenyys on opiskelijakuntien ja -yhdistysten avain vallan kahvaan! OSKUssa ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous, jossa jokaisella jäsenopiskelijakunnalla on äänioikeus. Meillä päätöksiä tekevät vain amikset itse.

OSKUn jäsenyys on opiskelijakunnille maksuton.

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry haluaa helpottaa jokaisen opiskelijan, opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistyksen arkea. Vaikutusvallan lisäksi jäsenopiskelijakunta saa käyttöönsä koulutukset ja tukimateriaalit opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseen omassa oppilaitoksessaan. Lisäksi tarjoamme jäsenopiskelijakunnillemme opiskelijatoimintaan liittyvää neuvontaa, tukipalveluita ja opastusta.

Jäsenopiskelijakunnille suunnattuja palveluita kehitetään jatkuvasti ja jäsenyys avaa useita ovia opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseen ja amisten asioihin vaikuttamiseen. Voitte olla yhteydessä opiskelijatoiminnan koordinaattoriimme, niin mietitään yhdessä, miten voisimme parhaalla mahdollisella tavalla auttaa juuri sinun opiskelijakuntaasi! Häneltä saatte myös tarkemmat liittymisohjeet sekä liittymislomakkeen, mikäli opiskelijakuntanne on kiinnostunut liittymään OSKUn jäseneksi.

Jäsenedut opiskelijakunnille vuonna 2019

 • Yksi maksuton koulutus omalle opiskelijakunnalle joka vuosi
 • Alennetut osallistumismaksut kaikkiin OSKUn valtakunnallisiin tapahtumiin ja koulutuksiin
 • Tuki- ja neuvontapalvelut opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa
 • Toiminta-avustus tapahtumajärjestämiseen sekä mahdollisuus hakea yleisavustusta (lisätietoa alla)
 • OSKUn tuki- ja koulutusmateriaalit maksutta opiskelijakunnan käyttöön
 • Äänioikeus OSKUn liittokokouksessa

 

OSKU ry:n koulutukset jäsenopiskelijakunnille

OSKU ry tarjoaa jäsenopiskelijoilleen yhden maksuttoman koulutuksen vuosittain.  Koulutuksen sisällön ja tavoitteet valitsee opiskelijakunta itse. Tämä tarkoittaa koulutuksen räätälöimistä juuri teidän opiskelijakuntanne tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutuksessa voidaan käsitellä mm. seuraavia teemoja:

 • Kokoustekniikka
 • Dokumentointi
 • Toiminnan uudelleen käynnistäminen
 • Tapahtumien järjestäminen
 • Yhteisöllisyys oppilaitoksessa
 • Opiskelijoiden osallisuus ja vaikuttaminen

OSKUn koulutukset ovat kaikkea muuta kuin kalvosulkeisia ja tiukkaa pönötystä! Toiminnallisten ja osallistavien koulutusten tavoitteena on innostaa toimijoita uusien ideoiden äärelle sekä tukea toiminnan jatkuvuutta. Kysy lisää koulutuksista opiskelijatoiminnan koordinaattorilta (essi.miettinen@osku.info) tai täytä suoraan tilauslomake.

Tapahtuma-avustus

Onko opiskelijakunnallasi huikea tapahtumaidea, mutta ei tarpeeksi varoja sen järjestämiseen? Ei hätää!

OSKUn jäsenopiskelijakunnat voivat hakea tapahtuma-avustusta opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin. Tapahtuma-avustus on kertaluontoinen, kerran vuodessa myönnettävä ja se haetaan aina erikseen kutakin tapahtumaprojektia kohden. Avustusta voi hakea esimerkiksi valmistujaisjuhlan, liikuntapäivän, tanssiaisten tai teemapäivän järjestämiseen.

Jotta avustus voidaan myöntää, järjestettävän tapahtuman tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Tapahtuma on opiskelijoiden ideoima ja toteuttama
 • Tapahtuma lisää opiskelijoiden osallisuutta ja yhteishenkeä oppilaitoksessa
 • Kaikilla halukkailla oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus joko osallistua tapahtumaan tai osallistua tapahtuman suunnitteluun tai toteutukseen
 • Tapahtuma on päihteetön
 • Avustusta ei myönnetä välinehankintoihin (pois lukien esimerkiksi koristehankinnat)

Avustusta voidaan myöntää enintään 200 euroa ja sen myöntämisestä päättää avustushakemuksen perusteella OSKUn liittohallitus. Avustusta voi hakea mihin tahansa aikaan vuodesta. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä takautuvasti.

Yleisavustus

Jäsenopiskelijakunnat voivat vuosittain hakea OSKUlta yleisavustusta opiskelijakunnan toimintaan.

Avustusta myönnetään porrastetusti, suhteessa oppilaitoksessa olevien OSKUn opiskelijakortillisten jäsenten määrään.

 • 1-50 jäsentä 50 euroa
 • 51-100 jäsentä 100 euroa
 • 101-150 jäsentä 150 euroa
 • 151-200 jäsentä            200 euroa
 • yli 200 jäsentä 250 euroa

Avustusta haetaan vuosittain marraskuussa. Jäsenmäärä lasketaan edellisen lukuvuoden jäsenmaksun suorittaneiden perusteella.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

 • Opiskelijakunta toimittaa OSKUlle täytetyn ja allekirjoitetun hakulomakkeen määräaikaan mennessä (vuosittainen määräaika ilmoitetaan syyskuun aikana)
 • Hakulomakkeen liitteenä toimitetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle

Miten hakea?

Avustusta haetaan erillisellä verkkolomakkeella, jonka saat pyydettäessä OSKUn opiskelijatoiminnan koordinaattorilta. Lomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee toimittaa tapahtumasuunnitelma ja tapahtuman alustava budjetti/talousarvio. Lomakkeen, lisätietoja ja tarkemmat ohjeet voit pyytää opiskelijatoiminnan koordinaattoriltamme